ANBI

Kerk Krommeniedijk ANBI

Algemeen

Statutaire naam: Stichting Beheer Hervormde Kerk te Krommeniedijk
Kamer van Koophandel nummer 41 231 869
ANBI-status: Ja

Contactgegevens

Telefoonnummer: 06 83 86 16 39
E-mailadres: kerkvankrommeniedijk@live.nl
Website: www.kerkvankrommeniedijk.nl
Postadres: Krommeniedijk 30, 1562 GL Krommenie

Doelstelling

De stichting stelt zich ten doel:

  1. het in eigendom hebben, het in goede staat brengen en houden van de Hervormde Kerk te Krommeniedijk, teneinde deze als historisch monument te doen voortbestaan;
  2. het doen functioneren van dit gebouw als kerk; en
  3. het doen gebruiken van dit gebouw voor andere bestemmingen, die met de onder b. genoemde bestemming verenigbaar zijn.

Beleidsplan

Zie pagina “beleidsplan”

Bestuur

De samenstelling van het bestuur vindt U onder “bestuur”.

Beloning

Toelichting vergoeding bestuur: Alle bestuursfuncties in de Stichting zijn onbezoldigd
Onkostenvergoeding bestuur Gemaakte onkosten voor de Stichting worden vergoed tegen overlegging van het bewijs van de gemaakte kosten
Beloningsbeleid vrijwilligers: Alle vrijwilligersactiviteiten voor de Stichting zijn onbezoldigd
Onkostenvergoeding vrijwilligers Gemaakte onkosten voor de Stichting worden vergoed tegen overlegging van het bewijs van de gemaakte kosten

Financieel jaarverslag:

 Zie pagina “financiën”