Beleidsplan

Beleidsplan voor de Stichting Beheer Hervormde Kerk te Krommeniedijk, periode 2015-2020

Het Bestuur van de stichting stelt zich ter uitvoering van haar statutaire doelstelling de volgende aandachtspunten voor:

 1. Het in eigendom hebben, het in goede staat brengen en houden van het gebouw van de voormalige “Hervormde Kerk te Krommeniedijk”, teneinde deze als historisch monument

te behouden;

 1. Het doen functioneren van dit gebouw als kerk.
 2. Het doen gebruiken van dit gebouw voor andere bestemmingen, die met de onder

verenigbaar zijn met de in punt 2. genoemde bestemming .

Deze doelstellingen zullen worden bereikt door:

 1. Behartigen van de belangstelling en de publiciteit voor de kerk door:
 2. regelmatige openstellingen van de kerk en het organiseren van concerten.
 3. het uitgeven van een boekje over de geschiedenis van de kerk
 4. het informeren van de plaatselijke pers voor deze activiteiten
 1. Donateurs

Het bestuur zal in de komende jaren zich nader bezinnen op een vergroting van het aantal “donateurs”

 1. Behoud kerk

Het bestuur van de Stichting zorgt voor een meerjaren plan voor het onderhoud van het gebouw.

 1. Financieel beleid

Het bestuur van de Stichting streeft ernaar om het beschikbare vermogen in te zetten ten behoeve van de bovengenoemde aandachtspunten waarbij de hoogte van de jaarlijkse inkomsten afhankelijk zijn van:

 • – Het rendement van de rente opbrengsten van het eigen vermogen.
 • – Het rendement beleggingen
 • – De opbrengsten van vrijwillige bijdragen en subsidies..

 

Vastgesteld in de bestuursvergadering van 16 december 2014.