Beleidsplan

Beleidsplan voor de Stichting Beheer Hervormde Kerk te Krommeniedijk, periode 2020-2025

Vanuit haar statutaire doelstellingen richt het beleid van het bestuur van de Stichting zich op de volgende aandachtspunten:

  1. Het in eigendom hebben, het in goede staat houden van het gebouw van de voormalige “Hervormde Kerk te Krommeniedijk”,  als historisch monument.
  2. Het geschikt houden voor gebruik als kerk voor godsdienstuitoefening.
  3. Het beschikbaar stellen van het gebouw voor andere evenementen die echter wel verenigbaar dienen te zijn met het onder punt 2 genoemde gebruik.

De uitvoering zal zich richten op:

1. Het onder publieke aandacht brengen van de kerk als geschikte locatie voor
huwelijken, rouwdiensten, concerten, e.d. via perspublicaties, internet en
folders.
2. Middels regelmatige openstellingen van de kerk de bezoekers te informeren
over de historie en de beschikbaarheid c.q. mogelijkheden van het gebouw.
3. Het organiseren van concerten om daarmee binding, bekendheid en inkomsten te genereren.
4. Het ontwikkelen van initiatieven om de lokale dorpsgemeenschap meer bij de kerk te betrekken.
5. Het opzetten en aktueel houden voor een meerjaren-onderhoudsplan dat
ondersteund wordt door een regelmatig terugkerend onderzoek van de
Monumentenwacht.
6. De mogelijkheden volgen en onderzoeken voor het verkrijgen van subsidies en donaties voor onderhoud en exploitatie.

Vastgesteld in de bestuursvergadering van 8 november 2021