Stichting Beheer Hervormde Kerk te Krommeniedijk

In 2005 was het 250 jaar geleden dat het kerkgebouw van Krommeniedijk in gebruik is genomen. Gedurende die ruim twee en een halve eeuw heeft het monument echter heel wat te verduren gehad, zodat er voortdurend zorg nodig is om het gebouw in goede staat te houden. Ter verzekering van deze zorg, niet alleen nu maar ook in de toekomst, is in 1989 de Stichting Beheer Hervormde Kerk te Krommeniedijk opgericht. Door middel van het organiseren van activiteiten in de kerk zorgen de vrijwilligers van de Stichting er voor dat Krommeniedijk zijn kerk kan behouden.

bloesem
(Foto van Marcel Pelt)

Donaties

De Stichting Beheer Hervormde Kerk te Krommeniedijk is een ANBI geregistreerde instelling (door de Belastingdienst erkend als een instelling, waarvoor een schenkingsbijdrage aftrekbaar is).

Mocht u de kerk van Krommeniedijk willen steunen, dan kunt u dit doen door een bijdrage over te maken naar:
ING rekeningnummer NL 96 INGB 0000 1747 35
t.n.v. Stichting Beheer Hervormde Kerk te Krommeniedijk
p.a. Krommeniedijk 30, 1562 GL Krommenie

Namens de Stichting hartelijk dank!