Bestuur

Het bestuur van de Stichting Beheer Hervormde Kerk te Krommeniedijk bestaat uit 6 personen:

De heer G. Betjes voorzitter
Mevrouw E. Hagedoorn- Bot secretaris
De heer J. Kleijn penningmeester
De heer A. Hakvoort lid
De heer J. M. van der Vaart lid
De heer J. G. Koning lid

De Stichting is ingeschreven bij de kamer van Koophandel in Amsterdam onder nummer 41231869