Beheer

De kerk van Krommeniedijk wordt beheerd door de Stichting Beheer Hervormde Kerk te Krommeniedijk. Dit is een protestantse stichting als bedoeld in de Generale regeling Stichtingen (Ordinantie 11, artikel 27, lid 3) van de Kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland. De Stichting bestaat sinds 27 februari 1989 en is in het leven geroepen toen de Hervormde Gemeenten van Krommenie en Krommeniedijk zijn samengegaan.

De Stichting stelt zich ten doel:

  • het in goede staat brengen en houden van de Hervormde Kerk te Krommeniedijk, teneinde deze als historisch monument te doen voortbestaan;
  • het doen functioneren van dit gebouw als kerk; en
  • het doen gebruiken van dit gebouw voor andere bestemmingen, die met de hierboven genoemde bestemming verenigbaar zijn.

De Stichting heeft een relatie met de PKN Gemeente Krommenie

De Stichting heeft een relatie met de PKN Gemeente Krommenie